Wednesday, November 28, 2012

Let a man mould himself into what he admonishes others to be.
Thus well-controlled he can control others.
It is extremely difficult indeed to control
one's own self.

သူတစ္ပါးကို ေအာင္ျဖင္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းတဲ႔ အခါမွာ မိမိကိုယ္ကုိလည္း စံျပဳထုိက္ေအာင္လုပ္ျပပါ ။  တစ္ျခားေသာသူကုိ ထိန္ေက်ာင္းေပးရသည္ထက္ မိမိကိုယ္ကုိ ထိန္ေက်ာင္းရျခင္းက အစမ်ားစြာခက္ခဲပါတယ္။  ။ (ဓမၼပဒ ၁၅၉) 

(ႏွလံုးသာ ဒုိင္ယာယီ) ေလးပါ


ငါ႔ႏွလံုးသားကုိ မင္း.....
ဒဏ္ရာေတြ ထပ္ေပးဖုိ႔
မၾကိဳးစားပါနဲ႔ေတာ႔.............. (ႏွလံုးသား ဒိုင္ယာယီ)

             သူကထားခဲ႔တယ္ဆိုရင္ ေနရဲတဲ႔ သတၱိေတာ့ရွိသင့္တယ္
             သူကမုန္းခဲ႔တယ္ဆိုရင္ ေမ့ရဲတဲ႔ သတၱိေတာ့ရွိသင့္တယ္
             သူကေျပာင္းလြဲသြားတယ္ဆိုရင္ ကုိယ္ကေက်နပ္ေပးနုိင္တဲ႔ သတၱိေတြေတာ့ ရွိသင့္ပါတယ္။
              တစ္္ဖတ္သတ္ စြဲလမ္းမႈေတြနဲ႕ ေန႔ေတြကို ရွည္ႀကာစြာမျဖတ္သန္းပါနဲ႕ ........................

အတၱာဟိ အတၱေနာ နာေထာ
The self is the master of the self.
Who else can that master be?
With the self fully subdued, one obtains the sublime refuge which is very difficult to achieve.

မိမိသည္သာလွ်င္ ကိုယ္ကြယ္ရာ ျဖစ္ေပသည္။
မိမိမွ တစ္ပါး အျခားအားထားရာ ရွိေတာ့မည္နည္း။
ကိုယ့္ကိုယ့္ကုိ ယံုႀကည့္ျခင္းသည္  ရရွိဖုိ႔ရန္ခက္ခဲ႔ေသာ
ေအာင္ျမင္မႈေတြကို အံ့အားသင့္ေလာက္ေအာင္ မိမိမွရရွိမည္ျဖစ္ေပသည္ 

Sunday, November 18, 2012

အခ်စ္နွင့္ ေမတၱာႏႈိင္းယွဥ္မႈ


အခ်စ္နွင့္ ေမတၱာႏႈိင္းယွဥ္မႈ
          အခ်စ္နဲ႕ေမတၱာရဲ႕ ႀကားကကြဲျပားျခားမႈကုိ တုိ႔အားလံုး သေဘာေပါက္ နားလည္သင့္ပါတယ္။  
   အခ်စ္ဆိုတာကေတာ့ လုိခ်င္မႈ ေတာင္းတမႈ စုိးရိမ္ ေႀကာင့္ႀက ပူပန္မႈေတြနဲ႔ ရပ္တည္ေနတယ္ ။
  တုိ႔အားလံုးရဲ႕စိတ္က အခ်စ္ဆိုတဲ႔အရာကို ခံစားေနမယ္ဆိုရင္..........
  ငါတို႔ရဲ႕ စိတ္ေတြမွာ လိုခ်င္မႈ ေတာင္းတမႈ စုိးရိိမ္ေႀကာင့္ႀကပူပန္မႈေတြ ေရာက္ရွိလာပါမယ္။
  ဒီအခ်စ္ဆိုတာရဲ႕ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ေလးကေတာ့ မိမိလိုခ်င္ေသာ
  တစ္စံုတစ္ခု တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ပိုင္ဆိုင္လိုျခင္းပါပဲ………………။

         ဒါေပမယ့္ ေမတၱာတရားရဲ႕ ဆုိလိုရင္းကေတာ့ ျဖဴစင္ေသာေမတၱာ ေအးမွ်ႀကည္လင္တည္ၿငိမ္မႈ စစ္မွန္တဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကိုေပးစြမ္းျခင္းပါပဲ…………
 သတၱ၀ါေတြအားလံုးရဲ႕အေပၚမွာ တုိ႔ရဲ႕ေမတၱာတရားေတြျဖန္႔ေ၀ထားမယ္ဆုိရင္ တုိ႔ရဲ႕စိတ္မွာ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္စစ္မွန္တဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကို
 ခံစားရမွာေသခ်ာပါတယ္……. ေမတၱာတရား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ေလးကေတာ့ အားလံုးေသာ သတၱ၀ါေတြ
 စစ္မွန္တဲ႔ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြကုိ ရရွိေစဖုိ႔ပါပဲ

                        အခ်စ္ဆိုတာ  ပူျပင္းတဲ႔ မီးလံုးႀကီးကိုိ ရင္ထဲမွာ ပိုက္ထားရသလိုပါ……..။
                        ေမတၱာဆုိတာ ေအးမွ်တဲ႔ ေရလံုးႀကီးကို ရင္ထဲမွာ ပုိက္ထားရသလိုပါ………….။
                                                                                      
                                        
                                      Love and loving kindness
        We shout know the difference between love and loving kindness.
  Love mean greed, yearn, anxiety and grief.
  When our mind is feeling on the object of love, our mind become greed, yearn, anxiety and grief
  and concern.
  The purpose of love is to achieve we need to something or someone.
                                                
           But loving kindness means compassionate or calm, tranquil and real happiness.
   If we put loving kindness for all being, in our mind will be fell calm, tranquil and real happiness.
   This purpose of loving kindness is to attain real happiness for all being.

      So the love is worried or anxious about something. The Love can give worries.                                                   
      Or love is worrying.   
      Loving kindness distribute calm, tranquil and real happiness.
                                                                               

ဗုဒၶတရားနွင့္ အလႅာန္ရဲ႕အမိန္႕ေတာ္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈ

        ဗုဒၶတရားနွင့္ အလႅာန္ရဲ႕အမိန္႕ေတာ္ ႏိႈင္းယွဥ္မႈ


ဘာသာ၀ါဒ မတူႀက၍ ေလာကအတြင္း ျငင္းခံုျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ကုန္ႀကမယ္။ ၀ါဒအယူ မွားခဲ႔မူကား ဆူဆူဗုဒၶကယ္မရသည့္ ေလး၀ပါယ္ဘံု ေဘးေတြ႔ႀကံဳလိမ့္ ေစ့စံုဥာဏ္ျဖင့္ ေမွ်ာ္ေထာက္ခ်င့္ကာ ..........

တဆင့္စကား၊

မိရုိးဖလာ၊

ေကာလာဟလ၊

က်မ္းစာမွ်ႏွင့္

ႀကံဆနည္းမွီ၊

ဆီေလွ်ာ္သံုးသတ္၊

ယူခ်င္းထပ္၍၊

ယံုအပ္သူပဲ၊

ဆရာစြဲျဖင့္၊

    လြဲပံုစိတ္ခ် မယံုႀကလင့္ ဒိ႒က်င့္ႀကံ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ မွားမွန္ေကာင္းဆိုး သိေအာင္ႀကိဳးယူ ၀ါဒအယူစစ္တမ္းတည္းလို႔ ဗုဒၶကေဟာႀကားခဲေလတယ္ ...................................ဗုဒၶက သူ႕အယူ၀ါဒမွန္တယ္လို႔ဘယ္ေသာအခါကမွ မေျပာခဲ႔သလို ၀င္လာပါလိုိ႔လည္း မေျပာခဲ႔ပါ။ ကိုယ္ပိုင္ အသိျဖင့္ေလ့လာႀကည့္ပါ က်င့္ႀကံႀကည့္ပါ မွန္တယ္ဆိုမွ ဗုဒၶအယူ၀ါဒကုိ လက္ခံပါလို႔ေဟာႀကားထားခဲ႔တယ္ေလ။

        ျမန္မာျပည္က ျမန္မာလူမ်ိဴးေတြဟာ ဗုဒၶတရာေတြနဲ႔ေအးခ်မ္းေနတာကို စစ္ေဘးေတြသင့္ေရာက္လာဖုိ႔ဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ေဆာင္ပါနဲ႔ေျပာႀကာလိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကအထက္အရာရွိႀကီးမ်ား

   ကုိယ္တည္းတစ္ေယာက္ေကာက္က်ိဴးရဖို႔အေရး ဗုဒၶတရားေတြကြယ္ေပ်ာက္ဖို႔ရာ ဘယ္ေတာ့မွမလိုပါနဲ႔ ....................................

do not believe in conjectures;

do not believe in that as truth to which you have become attached by habit;

do not believe merely the authority of your teachers and elders.

then accept it and live up to it."

do not believe in conjectures;

do not believe in that as truth to which you have become attached by habit;

do not believe merely the authority of your teachers and elders.

 After observation and analysis, when it agrees with reason and is conducive to the good and gain of one and all,

then accept it and live up to it."
                                                                                                                                                                                         
            OIC ဆုိေသာ ဘာသာေတြရဲ႕တရားက ဒီလုိဆိုတာမွတ္ထားႀကပါ

အစ္လာန္ဘာသာ၀င္မွ အပျဖစ္ေသာ ဘာသာ၀င္အားလံုးကုိေခ်မႈန္းပစ္ေတာ္မူပါ။

ထိုဘာသာ၀င္မ်ား၏ အစည္းအရံုးမ်ားကို ျဖိဳခြဲပစ္ေတာ္မူပါ။

ထိုဘာသာ၀င္မ်ား၏ ေအာက္ေခ်မ်ားကို ရုိက္ခ်ိဴးပစ္ေတာ္မူပါ။

ထုိဘာသာ၀င္မ်ား၏ ျမိဳ႕ရြာမ်ားကို ေျမလွန္ပစ္ေတာ္မူပါ။

အလႅာန္ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ကို မနာခံေသာ မိစၧာဒိ႒ိမ်ား အျခားဘာသာ၀င္မ်ား

အားလံုးကုိ မည္သည့္အခါမွ နာလွန္မထူနုိင္ေအာင္ ေဘးရန္အႏၱရာယ္မ်ား ကပ္ဆုိးမ်ား ဥပါဒ္မ်ားကုိ ခ်ေပးေတာ္မူပါ ။  '' ကဲဒါတရားတဲ႔

                   ဒီတရားနဲ႕အညီလုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆုိတာ သိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ ။ စရုိတ္ႀကမ္းေသာသူအတြက္ အသက္တစ္ေခ်ာင္းဟာ အလကားပါ ဒါေႀကာင့္ အေသခံဗံုခြဲရဲတယ္ဆိုတာ သိသင့္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ကို ဗံုးမိုးေတြမရြာဘူးလို႔ ဘယ္လိုမွေျပာလို႔မရပါဘူး သူတို႔ဘာသာ၀င္ေတြမွာ တရားမရွိ ကိုယ္က်င့္တရားမရွိတဲ႕အတြက္ ျမန္မာျပည္ကို ဖ်က္ဖုိ႔ရာ သူတို႔အတြက္ မခက္ခဲ႔ပါ။ OIC ေခၚတဲ့သူတို႔ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အခံတံတုိင္းႀကီး မေရာက္ေသးတာေတာင္ ဒီလို ျပႆနာေတြျဖစ္လာတာ OIC သာေရာက္လာရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာ မေတြးတတ္ေလေယာလား...........

ဒီလုိ အထက္လူႀကီး အစိုးရ အုပ္ခ်ဴပ္မႈမ်ိဴး စိတ္ဓါတ္နွင့္သာ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ဆိုပါက ဘယ္ေသာအခါမွ ေအးခ်မ္းလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ...........

ျပည္သူ.ျပည္သားေတြ အျမဲတမ္း အနစ္နာခံရမယ္သာ မွန္ေပသည္.............................ယခု တရာဥပေဒသည္ သူတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေပးယံုသက္သက္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

ျပည္သူျပည္သားေတြ နစ္နာျခင္းေတြကုိ အေလးမထားေသာ ဥပေဒသာျဖစ္ေႀကာင္း အသိေပးေျပာႀကားလုိက္ရပါသည္......Friday, July 27, 2012

တို႔ေ၀းမွာလား

  တို႔ေ၀းမွာလား

ခင္လာမယ္လို႔ မထင္ခဲ႔
ေမွ်ာ္တတ္မယ္လိုိ႔ မတြက္ခဲ႔ 
မင္းေႀကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ခဲ႔ပါျပီ.........

ေတြ႔ရရက္ေတြ နည္းခဲ႔ေပ
လြမ္းရရက္ရွည္ ႀကာေညာင္းေလမွာ
ေႀကာက္မိေနတာ အမွန္ပါ..............

မင္းရဲ႕ ရိုးသားတဲ႔ စိတ္ထား
ေဖာ္ေရြတဲ႔ အျပဳံးမ်ား
ပြင့္လင္းတဲ႔ ႏႈတ္ဖ်ား
ကံႀကမၼာဆုိးေတြေႀကာင့္
ေ၀းႀကေလမလား..........

ဘယ္ေလာက္ ေ၀းေ၀း
ဘယ္ေတြ ေရာက္ေရာက္
ေရေျမေတြျခား ေ၀းကြာသြားလည္း
ရင္မွာအျမဲ နင္ရွိဆဲပါ.......... 
 
ဖုန္းလိႈင္းေပၚက ဒီအသံ
အခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ ေမွ်ာ္မိျပန္
တစ္ေန႔ေ၀းရန္ ေႀကာက္မိျပန္တာ
အမွန္ပါ.......................

နားလည္ေပးပါ


­­

   နားလည္ေပးပါ

လြမ္းမိခဲ႔တယ္

ေန႔ေေတြကို အေတြနဲ႔ေက်ာ္ျဖတ္

သူေႀကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ခဲ႔တာကို

နားလည္ေပးပါ............

လြမ္းလြန္းလို႔ ပူေဆြ

ငါေတြးတဲ႔႔  ေန႔ေတြမွာ

မင္းအႀကာင္းေတြ ဆိုတာ

နားလည္ေပးပါ............

ေမ႔လုိက္ခ်င္ပါတယ္

ေရာက္လာတာက မင္းအေႀကာင္း

ေတြးမိေနတာ မင္းပံုရိပ္

မသိစိတ္ရဲ႕ အိပ္မက္ေလးမွာေတာင္

စုိးမိုးလာတယ္......
ကံဆုိးခ်င္းေတြ ဆိုက္ေရာက္လာ

အြန္းလိုက္ေပ်ာက္မွာ ေႀကာက္မိတာ

အဲ့ဒါ ငါ့အေတြးေလးပါ..............။

ႀကံဳကာတစ္ေန႔ ဆံုကာေတြ႔ရင္

အရင္လုိပဲ ခင္ေပးပါ..................

မင္းအတြက္ ထာ၀ရ